Znaczenie kursu walutowego

Inaczej niż w przypadku bilansu płatniczego, którego rola w obecnym systemie…

Inaczej niż w przypadku bilansu płatniczego, którego rola w obecnym systemie sterowanej płynności zmalała, poziom kursu walutowego ma teraz o wiele większe znaczenie dla prowadzenia polityki pieniężnej. Jeżeli bank centralny nie chce być świadkiem spadku wartości własnej waluty, może zastosować bardziej restrykcyjną politykę pieniężną, redukując podaż pieniądza w celu podwyższenia krajowej stopy procentowej, co wzmocni walutę krajową. Analogicznie, jeśli waluta krajowa podlega aprecjacji, przemysł krajowy może odczuwać zwiększoną konkurencyjność przedsiębiorstw zagranicznych i wywierać na bank centralny presję w celu wprowadzenia wyższej stopy wzrostu pieniądza i obniżenia w ten sposób kursu walutowego. Nacisk na manipulowanie kursami walutowymi wydaje się być większy w przypadku banków centralnych państw innych niż Stany Zjednoczone, ale nawet Rezerwa Federalna nie jest całkowicie uodporniona. Pod wpływem rosnącej fali protekcjonizmu, wywołanego niemożnością skutecznego konkurowania amerykańskich przedsiębiorstw z firmami zagranicznymi z powodu silnego dolara, od 1980 do 1985 r. krytycy Fed w Kongresie domagali się bardziej ekspansywnej polityki pieniężnej, która obniżyłaby wartość dolara. Fed zgodziła się wówczas na znaczne podwyższenie wzrostu pieniądza.

Related Post

top